MÜLGA! İthalat Tebliğleri

İTHALAT TEBLİĞLERİ MÜLGA 2012, 2013, 2014 - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

	
	

"color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: left;">İTHALAT TEBLİĞLERİ
"text-align: center;">"color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: left;">2014 (MÜLGA)
"text-align: left;">
"text-align: left;">1.   Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/1)
"text-align: left;">2.   Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/2)
"text-align: left;">3.   Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların  İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/3)
"text-align: left;">4.   Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/4)
"text-align: left;">5.   Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/5)
"text-align: left;">6.   İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6)
"text-align: left;">7.   Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/7)
"text-align: left;">8.   Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/8)
"text-align: left;">9.   Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9)
"text-align: left;">10. Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/10)
"text-align: left;">11. Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/11)
"text-align: left;">12. Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ  (İthalat: 2014/12)
"text-align: left;">13. İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/13)"text-align: left;">14. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14)"text-align: left;">15. Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/15)"text-align: left;">16. Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/16)"text-align: left;">17. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/17)"text-align: left;">18. Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/18)"text-align: left;">19. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/19)"text-align: left;"> "text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">*********************"text-align: center;">"color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: left;">İTHALAT TEBLİĞLERİ "color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: left;"> 2013 (MÜLGA)"text-align: left;">
"text-align: left;">1.  Yurt İçinde Düzenlenen  Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/1)"text-align: left;">2.  Harp Silahları, Bunların  Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/2)"text-align: left;">3.  Radyoaktif Maddeler ile  Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/3)"text-align: left;">4.  Yüksek Yoğunluklu  Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/4)"text-align: left;">5.  Haritalar ve Harita  Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/5)"text-align: left;">6.  İthalinde Garanti Belgesi  Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/6)"text-align: left;">7.  Karayolu Taşıt Araçlarının  İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/7)"text-align: left;">8.  Sivil Hava Taşıtları ve  Bunlarda Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:  2013/8)"text-align: left;">9.  Kullanılmış veya  Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat:  2013/9)"text-align: left;">10.Banknot ve Benzeri  Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/10)"text-align: left;">11.Bazı Patlayıcı Maddeler,  Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:  2013/11)"text-align: left;">12.Çift Kullanımlı Malzeme ve  Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin  Tebliğ (İthalat: 2013/12)"text-align: left;">13.İş Sağlığı ve Güvenliğini  Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/13)"text-align: left;">14.Ozon Tabakasını İncelten  Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/14)"text-align: left;">15.Bazı Tekstil ve  Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15)"text-align: left;">16.Gübre İthaline İlişkin  Tebliğ (İthalat: 2013/16)"text-align: left;">17.Kimyasal Silahlar  Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:  2013/17)"text-align: left;">18.Askıya Alma Sistemine  İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/18)"text-align: left;">19.Genelleştirilmiş Tercihler  Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/19)"text-align: left;"> "text-align: left;">*********************"text-align: left;"> "text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">İTHALAT TEBLİĞLERİ "text-align: left;">2012 (MÜLGA)"text-align: left;"> "text-align: left;">1.   Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/1)"text-align: left;">2.   Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/2)"text-align: left;">3.   Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/3)"text-align: left;">4.   Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4)"text-align: left;">5.   Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/5)"text-align: left;">6.   İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/6)"text-align: left;">7.   Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/7)"text-align: left;">8.   Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/8)"text-align: left;">9.   Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/9)"text-align: left;">10. Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/10)"text-align: left;">11. Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/11)"text-align: left;">12. Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/12)"text-align: left;">13. İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/13)"text-align: left;">14. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/14)"text-align: left;">15. Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/15)"text-align: left;">16. Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/16)"text-align: left;">17. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/17)"text-align: left;">18. Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/18)"text-align: left;">19. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/19)