Gümrükler Genel Müdürlügü: Talimat ve dagitimli yazilara iliskin 2009/4 sayili Genelgenin ...gizlilik derecesini içermeyen yazilarin muhatap idareler tarafindan uygulamaya konulmayacagi... ile ilgili 3 üncü maddesi yürürlükten kaldirilmistir GENELGE (2013/26)

small_gum-logo(197).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/26
Yayım Tarihi 23/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 23/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/26)
Talimat ve dağıtımlı yazılara ilişkin 2009/4 sayılı Genelgenin ...gizlilik derecesini içermeyen yazıların muhatap idareler tarafından uygulamaya konulmayacağı... ile ilgili 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır


 

T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 68866864-010.06.01

 

Konu : 2009/4 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesi

23/7/2013

GENELGE

( 2013/26 )

 

İlgi: 24/3/2009 tarihli ve 2009/4 sayılı Genelge.

 

Talimat ve dağıtımlı yazılara ilişkin ilgide kayıtlı Genelgenin 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

 

Bakan a.

 

Müsteşar

 

24/3/2009 tarihli ve 2009/4 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesinin yukarıdaki Genelge ile yürürlükten kaldırılmadan önceki şekli aşağıdadır.

3- Gerek kısmi ve gerekse tüm Başmüdürlüklere yazılacak, üçüncü kişileri ilgilendirmeyen talimat ve dağıtımlı yazı niteliğindeki bildirişlerde, 12.04.2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen gizlilik dereceleri (ÇOK GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL, HİZMETE ÖZEL) belirtilecek, gizlilik derecesini içermeyen yazılar muhatap idareler tarafından uygulamaya konulmayacaktır