Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Ilaç Hammaddelerinde KDV orani.(ILHM1 ve ILHM2 muafiyet kodlari hk.) GENELGE (2013/9)

small_gum-logo(200).jpg


 
 
 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/9
Yayım Tarihi 25/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 25/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı  

GENELGE (2013/9) (R.K.G.M.)
İlaç Hammaddelerinde KDV oranı.(İLHM1 ve İLHM2 muafiyet kodları hk.)


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 73421605/449.01.09

Konu : İlaç Hammaddelerinde KDV oranı.

 

GENELGE

(2013/9)

 

2012/2931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Karar'ın eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 18'inci, 19'uncu ve 20'nci sıraları;

 

"18- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler,

 

19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler,

 

20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler." Şeklinde değiştirilerek, anılan Karar eki (II) sayılı listenin (B) bölümüne eklenmiştir.

 

Bu itibarla, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Kararın eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 18'inci, 19'uncu ve 20'nci sıralarında yer alan hammaddelerin ithali sırasında BİLGE sisteminde beyanname doldurulurken, Katma Değer Vergisinin sistem tarafından % 8 oranında hesaplanabilmesi için;

 

1) Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan hammaddeler için, kalem ekranında muafiyet kodu olarak "İLHM1" kodunun yazılması ve 44 numaralı alana 0840 kodlu "Sağlık Bakanlığının KDV indirimli oran yazısı" dokümanının eklenmesi,

 

2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan hammaddeler için, kalem ekranında muafiyet kodu olarak "İLHM2" kodunun yazılması ve 44 numaralı alana 0841 sayılı "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının KDV indirimli oran yazısı" dokümanının eklenmesi,gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri