Türk Standartlari Enstitüsü: Ithalatta Uygunluk Denetimine iliskin saha incelemeleri hk. GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B 2013/13)

Türk Standartlari Enstitüsü: Ithalatta Uygunluk Denetimine iliskin saha incelemeleri hk. GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B 2013/13)


 
Kaynak Türk Standartları Enstitüsü Sayı 2013/13
Yayım Tarihi 17/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 17/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B 2013/13)
İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemeleri hk.

 

 

T.C.

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

 

 

  Sayı: 84489757-10.06.00.00-261169            

  Konu:Genelgeler (2013-13)                                                                          

 

 

17.07.2013

GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B 2013 -13)

 

G.M.D.B-İ.G.B:2013-3 (Usul ve Esaslar Madde 6),2013-4 (Usul ve Esaslar Madde7), 2013-5 (Uygunluk Değerlendirme Madde 24) sayılı genelgeler kapsamında İthalatta Uygunluk denetimine ilişkin saha incelemelerinde uzman görevlendirme kuralları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

 

İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemelerinde “Türk Standartları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesi”ne göre saha incelemelerinde Enstitü Personeli olmayan Mühendis vasfında dış uzmanlar görevlendirilecektir.

 

Enstitü Personeli Statüsünde ve Dış İnceleme Elemanı Statüsünde ilave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde,başvurular Uzman Onay Komitesine sunulmak üzere Uzman Başvuru Formu ile Muayene Gözetim Sistem Müdürlüğüne iletilecektir.İlgili birim amiri veya birim amirince belirlenen uzman Enstitü personeli tarafından Enstitümüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelgeleri ve Muayene ve Gözetim Hizmetleri Yönergesi hakkında verilecek(en az 3 iş günü) eğitimde başarılı olanlar Aday İnceleme Uzmanı olarak atanacaktır.Aday personelin İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli yanında 5 iş gününden az olmamak kaydıyla 20 ithalat dosyası incelemesinde Aday İnceleme Uzmanı olarak gümrükte görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amiri tarafından Uzman Atama Başvuru Formu ile İnceleme Uzmanı olarak atanmaları teklif edilebilecektir.

 

İnceleme Komitesinde İncele Uzmanı olarak,Uzman Onay Komitesi tarafından atanmış ve İthalat İnceleme Uzmanı listesinde yer alan personel görevlendirilebilecektir.

 

İnceleme Komitesi bir üyesi İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli olmak kaydıyla en az iki kişiden müteşekkil olacak, ikinci üye Aday İnceleme Uzmanları arasından da görevlendirilebilecektir.

 

Gereğini bilgilerinize rica erim.

 

 

 

 

Üzeyir KARAGÖZ

Genel Sekreter

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc