Ekonomi Bakanligi: Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanagi Usul ve Esaslarina Iliskin Dis Ticarette Standardizasyon Tebligi (Teblig No: 2010/25)nin Yürürlükten Kaldirilmasina Iliskin Teblig (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/29) (27.07.2013 T. 28720 R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanagi Usul ve Esaslarina Iliskin Dis Ticarette Standardizasyon Tebligi (Teblig No: 2010/25)nin Yürürlükten Kaldirilmasina Iliskin Teblig (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/29) (27.07.2013 T. 28720 R.G.)


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/29
Yayım Tarihi 27/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 27/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28720

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/25)nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/29) (27.07.2013 T. 28720 R.G.)


 

Ekonomi Bakanlığından:

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞI USUL VE ESASLARINA

İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2010/25)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/29)

(27.07.2013 T. 28720 R.G.)

MADDE 1 – 30/1/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/25) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc