Gümrükler Genel Müdürlügü: LPG antrepolari TASARRUFLU YAZI (19.07.2013/13650)

small_gum-logo(201).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 13650
Yayım Tarihi 19/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 19/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (19.07.2013/13650)
LPG antrepoları


 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :43482984-010.06.01

Konu   :LPG antrepoları

 

 

19.07.2013 / 13650

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) 11 inci maddesinde; özel ve genel antrepolara eşya giriş çıkış işlemlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yapılacağı, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi yapılmayan antrepolara; akaryakıt antrepoları, yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazaları ve gümrük İdarelerince işletilen antrepolar hariç olmak üzere eşya girişine izin verilmeyeceği düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 541 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna "sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolandığı antrepolar, akaryakıt antreposu olarak kabul edilir" hükmü eklenmiştir.

Bu itibarla Gümrük Yönetmeliğinde yapılan bu değişiklikle birlikte LPG antrepoları akaryakıt antreposu olarak kabul edildiğinden, yapılacak denetimlerde bu duruma titizlikle riayet edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Halit HANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri