Türk Limanlari Arasindaki Tasima Türk Bayrakli Gemilerle Yapilacak - 5.6.2013

small_gemi.jpg


Türk Limanları Arasındaki Taşıma Türk Bayraklı Gemilerle Yapılacak


Denizyolu ile transit taşımalara ilişkin düzenlemede yapılan değişikliğe göre, bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilecek.

Değişiklik öncesinde Gümrük Yönetmeliğinin 263. maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda, bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilmekte ancak Türkiye Gümrük Bölgesi dışından bir Türk limanına getirilen ve özet beyanında varış yeri başka bir Türk limanı gösterilmiş bulunan eşyanın, diğer yabancı gemilerle bu limana transitine izin verilebiliyordu. Ayrıca varış yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışı olan ihraç eşyasının da yabancı Bayraklı bir gemi tarafından bulunduğu limandan Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılacağı Türk limanına transiti de mümkün oluyordu.

Düzenlemeyle Türk limanları arasında yapılacak taşımalarda Gümrük Yönetmeliğinde yer alan istisnalar kaldırılarak Türk limanları arasındaki taşımanın yalnızca Türk Bayraklı gemilerle yapılması sağlandı. Böylece Türk Bayraklı gemilerin başka bir ülke bayrağına geçişlerinin önüne geçildiği gibi yabancı Bayraklı gemilerin de Türk bayrağına geçişleri teşvik edilerek Türk donatanı desteklendi.