Ekonomi Bakanligi: Ihraci Kayda Bagli Mallar Listesine "Kromlu deriler (GTIP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21)" eklenmistir.Ihraci Kayda Bagli Mallara Iliskin Teblig (Teblig No: Ihracat: 2006/7)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ihracat: 2013/5) (01.08.2103 T. 28725 R.G.)

small_ekonomi-logo(131).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/5
Yayım Tarihi 01/08/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 01/08/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28725

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2006/7)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/5) (01.08.2103 T. 28725 R.G.)
İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine "Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21)" eklenmişti
r.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT: 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2013/5)

(01.08.2013 T. 28725 R.G.)

 

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 26 ncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

“26 – Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) ”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.