Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Kontrolü Altinda Isleme) (Seri No: 3)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Kontrolü Altinda Isleme) (Seri No: 5) (03.08.2013 T. 28727 R.G.)

small_gum-logo(205).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28727
Yayım Tarihi 03/08/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 03/08/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28727

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 5) (03.08.2013 T. 28727 R.G.)


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME)

(SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) (SERİ NO: 5)

(03.08.2013 T. 28727 R.G.)

MADDE 1 – 5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin Eki Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzinleri Vermeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri Listesine Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden sonra gelmek üzere aşağıdaki gümrük müdürlüğü eklenmiş ve sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“15- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.