Gümrükler Genel Müdürlügü: Yürürlükten kaldirilan genelgeler (2001/46,2002/13, 2002/32, 2008/3, 2009/18, 2009/22, 2009/23, 2011/7,).... GENELGE (2013/32)

small_gum-logo(209).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/32
Yayım Tarihi 02/08/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 02/08/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
GENELGE (2013/32)
Yürürlükten kaldırılan genelgeler.

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: 52707093-10.06.01

Konu: Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler

02/08/2013

GENELGE (2013/32)

 


Yapılan değerlendirme neticesinde, 4/12/2001 tarihli, 2001/46 sayılı; 23/8/2002 tarihli, 2002/13 sayılı; 21/11/2002 tarihli, 2002/32 sayılı; 28/1/2008 tarihli 2008/3 sayılı; 4/5/2009 tarihli, 2009/18 sayılı; 4/5/2009 tarihli, 2009/22 sayılı; 4/5/2009 tarihli, 2009/23 sayılı ve 3/2/2011 tarihli, 2011/7 sayılı Genelgelerin yürürlükten kaldırılması uygun bulunulmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

 

Bakan a.

 

Müsteşar

 


DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri