Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Bitkisel Gida ve Yem Ithalatinin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Yönetmelik (07.08.2013 T. 28731 R.G.)

Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Bitkisel Gida ve Yem Ithalatinin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Yönetmelik (07.08.2013 T. 28731 R.G.)


Kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sayı 28731
Yayım Tarihi 07/08/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/08/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28731

Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (07.08.2013 T. 28731 R.G.)


 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(07.08.2013 T. 28731 R.G.)

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Firma beyanı: İthal edilecek gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretici veya ihracatçı tarafından düzenlenen, ürünün gıda ile temasa uygun üretildiğine dair beyanı,”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sertifikada ürünün adı, üreticisi veya ihracatçısı, onaylayan kişinin adı ve imzası yer alır.”

“(6) Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde sertifika veya ürünün gıda ile temasa uygun üretildiğini gösteren firma beyanı aranır. Firma beyanında ürünün parti numarası ve miktarı belirtilir.”

 

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc