Gümrük müstesarliginin Fikri Ve Sinai Mülkiyet Haklari hakkinda çalismalar meyvalarini vermeye basladi

small_markalar.jpg


Gümrük Kanununun 57 nci maddesi çerçevesinde fikri ve sınai haklar mevzuatına göre, korunması gereken haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması; hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilmekte olup gümrük idaresine henüz talepte bulunulmadığı durumda ve söz konusu eşyanın bu hakları ihlal ettiğine dair açık deliller bulunması halinde ise hak sahibinin geçerli bir başvuruda bulunabilmesini teminen gümrük idarelerince eşya 3 işgünü süresince re’sen alıkonulmaktadır.   
 
Uygulamaya geçirilen Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı sayesinde başvuru konusu eşyaya ilişkin bilgilerin merkezden girişi sağlanmıştır. Bu sayede tüm gümrük idarelerinde yetki verilen ilgili personelin söz konusu program üzerinden bu kapsamdaki eşyayı takip etmesi mümkün hale gelmiştir. Diğer taraftan, 1/4/2013 tarihinden itibaren elektronik başvuru uygulamasına geçilmiş olup bu uygulama ile hak sahiplerinin Bakanlığımıza elektronik ortamda yaptıkları başvurular yine elektronik ortamda cevaplanmakta; kabul edilen başvurulara ait bilgiler eş zamanlı olarak gümrük idarelerinin erişimine açılmaktadır.
 
Fikri ve sınai hakların gümrük idarelerince daha etkin bir şekilde korunmasına yönelik bu çalışmalara ilave olarak, hak sahipleri tarafından gümrük idareleri nezdinde farkındalık eğitimleri taleplerine de iştirak edilmekte, personelimizin sahte ve taklit eşyaya ilişkin yetkinliğinin arttırılması hususunda paydaşlarla işbirliğine önem verilmektedir.
 
Bakanlığımızca yapılan bu çalışmaların müspet neticeleri basına da yansımaktadır. Nitekim, 31/7/2013 tarihinde basında yer alan bir haberde de yer verildiği üzere, geçtiğimiz haftalarda Mersin Gümrük Müdürlüğü tarafından, ithal edilmek istenen oyun konsollarının fiyatlarının çok düşük olması nedeniyle taklit ya da sahte olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine Gümrük Kanununun 57 nci maddesi uyarınca durdurma kararı alınarak marka izin hak sahibine bildirimde bulunulmuş, yapılan araştırma sonucunda da ürünlerin sahte evrakla ithal edilmek istenildiği tespit edilmiştir.