Ekonomi Bakanligi: 8516.71.00.00.00 GTIP nunda bulunan Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlara uygulanmakta olan GÖZETIM fiyatinin degistirilmesi hk. Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2013/6)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (13.08.2013 T. 28734 R.G.)

Ekonomi Bakanligi: 8516.71.00.00.00 GTIP nunda bulunan Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlara 	uygulanmakta olan GÖZETIM fiyatinin degistirilmesi hk. Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig 	No: 2013/6)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (13.08.2013 T. 28734 R.G.)


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

 
 
Kaynak Dış Ticaret  Müsteşarlığı Sayı 28734
Yayım  Tarihi 13/08/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 13/08/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28734

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ  No: 2013/6)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.08.2013 T. 28734 R.G.)
8516.71.00.00.00 GTİP nunda bulunan Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlara  uygulanmakta olan GÖZETİM fiyatının değiştirilmesi hk.


 

Ekonomi  Bakanlığından:

İTHALATTA  GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:  2013/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(13.08.2013 T.  28734 R.G.)

        MADDE 1 –  20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta  Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’in 1 inci  maddesinde yer alan 23 nolu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Sıra No

GTİP

Eşyanın  Tanımı

Birim  Gümrük Kıymeti

(ABD  Doları/Adet

23

8516.71.00.00.00

Kahve  veya çay yapmaya mahsus cihazlar (Yalnız kahve yapmaya  mahsus cihazlar)

25

Kahve  veya çay yapmaya mahsus cihazlar (Yalnız çay yapmaya mahsus  cihazlar)

40

”

        MADDE 2 – Bu  Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

        MADDE 3 – Bu  Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin  Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/4/2013

28624

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc