Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Hareket ve Varis Gümrük Idareleri Ayni Olan Transit Beyannameleri TASARRUFLU YAZI (05.08.2013/4957)

small_gum-logo(217).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - Hareket ve Varış Gümrük İdareleri Aynı Olan Transit Beyannameleri
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 4957
Yayım  Tarihi 05/08/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 05/08/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (05.08.2013/4957)
Hareket ve Varış Gümrük İdareleri Aynı Olan Transit Beyannameleri


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi  ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

  Sayı    : 73421605-120.99.04- 4957     

  Konu  : Hareket ve Varış Gümrük İdareleri

                 Aynı Olan Transit Beyannameleri

 

05/08/2013

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli durumlardan, serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın yeniden ihracı amacıyla, deniz ve hava limanlarında NCTS uygulaması kullanılarak verilmiş olan transit beyannamelerinde hareket gümrük idaresi ve varış gümrük idaresinin aynı olması (örn: liman gümrük idaresine bağlı bir antrepoda bulunan eşyanın transit rejimi kapsamında yurtdışı edilmesi) durumunda, söz konusu beyannamelerin iki defa kabul ve muayene işlemine tabi tutulduğu, bu durumun işlem sürelerinin uzamasına ve yoğun iş yükü olan bazı gümrüklerde ise tekrar niteliğindeki varış gümrük işlemlerinin ikmal edilememesi nedeniyle, transit beyannamelerinin açık kalmasına neden olduğu anlaşılmıştır.

 

Bahsi geçen sorunun yaşanmaması için, yukarıda bahsi geçen durumda, hareket gümrük idaresi işlemleri tamamlanarak "REL_TRA (Transit Serbest Bırakıldı)"  statüsüne gelen transit beyannamesi kapsamı eşyanın araca yüklenmesine izin verilmesi, araç için verilecek çıkış bildiriminin "ihracat için ilgili beyan" bölümünde bu transit beyannamesinin beyan edilmesi ve çıkış bildiriminin onaylanmasının ardından “hareket gümrük idaresi” ekranında yer alan “Kapat” seçeneği kullanılmak suretiyle, söz konusu transit beyannamesinin manuel olarak kapatılması uygun bulunmuştur.

 

Diğer taraftan, yukarıda bahsi geçen durum çerçevesinde, eşya yurt dışı edilmesine rağmen, varış gümrük işlemleri ikmal edilmediği için hâlihazırda "Transit Serbest Bırakıldı" statüsünde kalmış olan transit beyannamelerinin de yukarıda belirtildiği şekilde kapatılması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri