Ekonomi Bakanligi: 5503.20.00.00.00 GTIP li esyanin Iran menseli olanlarinin ithalatinda 4 (dört) yil süreyle ek mali yükümlülük seklinde korunma önlemi uygulanmasi hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasi hk. Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (No: 2013/7) (23.08.2013 T. 28744 R.G.)

small_ekonomi-logo(139).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği -  5503.20.00.00.00 GTİP li eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulması hk.
Kaynak Ekonomi  Bakanlığı Sayı 2013/7
Yayım  Tarihi 23/08/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 23/08/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28744

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/7) (23.08.2013 T. 28744 R.G.)
5503.20.00.00.00 GTİP li eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulması hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/7)

(23.08.2013 T. 28744 R.G.)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 17/4/2013 tarihli ve 28621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının Korunma Önlemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde gümrük kıymetinin yüzdesi olarak belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali  Yükümlülük (Gümrük Kıymeti %)

1. 
Dönem

2.

Dönem

3. 
Dönem

4. 
Dönem

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

22

21,5

21

20,5

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.