Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügü: Yürürlükten kaldirilan mevzuatlar hk.28/08/2013- GENELGE (2013/4) (TASIS)

small_gum-logo(223).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği -  Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/4
Yayım  Tarihi 28/08/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 28/08/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/4) (TASİŞ)
Yürürlükten kaldırılan mevzuatlar hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 90775579-010.06-

..../08/2013

Konu :

GENELGE

(2013/4 )

 

11/04/2013 tarihli 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla gerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu gerekse 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklikler yapılmıştır.

 

Diğer taraftan, 25/06/2013 tarihli 28688 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği 01/09/2013 tarihinde yürürlüğe girecek olup meri Tasfiye Yönetmeliği ile

Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliği ve Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesi 01/09/2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu çerçevede, anılan mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan tüm yönergeler ile tasarruflu/dağıtımlı yazılar ve ilişik listede yer alan Genelgeler 01/09/2013 tarihi itibariyle

yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Mehmet GÜZEL

Bakan a.

Müsteşar V.

 

Ek : Liste (1 sayfa)

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK GENELGELER

 

- 2012/1 (Yıllık Sayımlar)

- 2011/1 (İmha)

- 2011/3 (İhale)

- 2010/1 (Tasfiyelik eşyanın stok kaydı)

- 2010/2 (Tasfiye Yönetmeliğinin 17-27 maddeleri hk)

- 2009/2 (Satış bedelinin süresi içinde yatırılmaması)

- 2008/2 (tasfiyenin hızlandırılması)

- Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2007/31 sayılı genelgesi

- 2003/1, 2004/1, 2004/2, 2005/1, 2005/2, 2006/1 sayılı iç genelgeler (BÜTÇE-SAYMANLIK)

- 1992/44 (Hasar oranı)