Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Ertelenmis Kapatma TASARRUFLU YAZI (02.07.2013/4218)

small_gum-logo(224).jpg


T.C
EKONOMİ BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
 
  Sayı:73421605-401.03.01.04/4218
  Konu:Ertelenmiş Kapatma
 
 
02/07/2013
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
 
Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli olaylardan, 2013/3 sayılı Ertelenmiş Kapatma Genelgesi uyarınca “Ertelenmiş Kapatma Sonlandırma” işlemini yapacak ilgili memurun izinli ,raporlu, geçici görevli veya başka bir gümrük idaresine atamasının yapılması halinde idare amirince sistem üzerinde havale değişikliği gerçekleştirilmediği ve başka bir memur tarafından da kapatma işlemi yapılamadığı anlaşılmıştır.
 
Konuya ilişkin gerekli teknik düzenlemeler tamamlanmış olup, “Ertelenmiş Kapatma” işlemine tabi tutulmuş bir beyannamenin havale edildiği muayene ile görevli memurun izinli ,raporlu, geçici görevli veya başka bir gümrük idaresine atamasının yapılması halinde söz konusu beyannamenin  farklı bir muayene memuru tarafından; muayene işlemlerinin onay memurunca tamamlanmış olması durumunda ise farklı bir onay memuru tarafından “Ertelenmiş Kapatma Sonlandırma” işlemini yapılması uygun bulunmuştur.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Rasim KUTLU
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.
 
 
 
DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri