Gümrükler Genel Müdürlügü: Dâhilde Isleme izni kapsaminda bedelsiz ithalatta sözlesme zorunlulugu bulunmadigi TASARRUFLU YAZI (02.09.2013/25883)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Dâhilde Isleme izni kapsaminda bedelsiz ithalatta sözlesme zorunlulugu bulunmadigi TASARRUFLU YAZI (02.09.2013/25883)


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - Dâhilde İşleme izni kapsamında bedelsiz ithalatta sözleşme zorunluluğu bulunmadığı

Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 25883
Yayım  Tarihi 02/09/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 02/09/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (02.09.2013/25883)
Dâhilde İşleme izni kapsamında bedelsiz ithalatta sözleşme zorunluluğu bulunmadığı

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı:

Konu:

 

02.09.2013/25883

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan muhtelif yazılarda, İhracat :2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilen bedelsiz ithalatlarda ilgili gümrük idarelerinden “bedelsiz ithalatın gerekçesini” gösteren  sözleşmeler istenildiği,ilgili faturalar üzerinde detaylı bilgi yer almasına rağmen böylesine ek bir belgenin istenilmesinin mal temin ve teslimlerinde gecikmelere yol açtığı,

 

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi  Tebliği’nin “Dahilde İşleme İzni almak için gerekli bilgi ve belgeler” başlıklı EK-1 ‘in 3 üncü maddesi ile eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa sözleşme, bu mahiyette bir sözleşmenin yokluğu halinde ise bu seçeneğe alternatif olmak üzere yine eşyanın gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma yazısı aslı ve tercümesinin gümrük idarelerine ibrazının hükme bağlandığı,

 

Ancak, bahse konu mevzuat hükmü uyarınca, dahilde işleme izni müracaatı kapsamında eşyanın bedelsiz gönderilme amacını ve süresini kapsayan sözleşme ibrazının bir zorunluluk olmadığı, yine aynı hususları mündemiç gönderici firma yazısı aslı ve tercümesinin gümrük idarelerine ibrazının yeterli olduğu,

 

Bu sebeple, ilgili faturalar üzerinde eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini gösteren  ifadelerin yazılı olması halinde , söz konusu ifadelerin “firma yazısı” kapsamında değerlendirilmesine engel bir husus bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞÇI

Genel Müdür Yrd.

 

DAĞITIM

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc