Ekonomi Bakanligindan: Çevrenin Korunmasi Yönünden Kontrol Altinda Tutulan Atiklarin Ithalat Denetimi Tebligi (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/3)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/32) (11.09.2013 T. 28762 R.G.)

small_ekonomi-logo(140).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - Başlıca muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve kalıntılar (
Kaynak Ekonomi  Bakanlığı Sayı 2013/32
Yayım  Tarihi 11/09/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 11/09/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28762

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/32) (11.09.2013 T. 28762 R.G.)


 

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

DENETİMİ: 2013/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/32)

(11.09.2013 T. 28762 R.G.)

 

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)’nin Ek-2/B’sinde yer alan İthali Yasak Diğer Atıklar listesindeki “2620.99.10.00.00 Başlıca muhtevası nikel olanlar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-5 standardına uygun olan nikel cürufu griti hariç)” ve “2620.99.95.00.00 Başlıca muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve kalıntılar” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

GTİP

MADDE İSMİ

2620.99.10.00.00

Başlıca  muhtevası nikel olanlar

2620.99.95.00.00

Başlıca  muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve  kalıntılar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-5  standardına uygun olanlar hariç)

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2012

28513 (2.  Mükerrer)