Gümrük ve Ticaret Bakanligi: rün Güvenligi ve Denetimi Tebligleri kapsaminda yapilan denetimler çerçevesinde alinmasi zorunlu olan 15 haneli TAREKS referans numarasinin gümrük beyannamesinin 44 no'lu hanesine kaydedilmis olmasi gerekmektedir. TASARRUFLU YAZI - 20/09/2013 - 116

Gümrük ve 	 Ticaret Bakanligi: rün Güvenligi ve Denetimi Tebligleri kapsaminda yapilan denetimler çerçevesinde alinmasi zorunlu olan 15 haneli TAREKS referans numarasinin gümrük beyannamesinin 44 no'lu hanesine kaydedilmis olmasi gerekmektedir. TASARRUFLU YAZI - 20/09/2013 - 116


Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yapılan denetimler çerçevesinde alınması zorunlu olan 15 haneli TAREKS referans numarası

Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 116
Yayım  Tarihi 20/09/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 20/09/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI
TAREKS Referans Numarası hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 20117910-116

Konu : TAREKS Referans Numarası

 

….GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

………………. alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 11/09/2013 tarihli dilekçede özetle; bağlantınız …………………'nde ithalat işlemleri yapılan beyanname muhteviyatı eşyalardan telefon bataryası cinsi eşya için alınan TAREKS referans numarasının anılan Müdürlük tarafından kabul edilmediği belirtilmektedir.

 

Bilindiği gibi, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yapılan denetimler çerçevesinde alınması zorunlu olan 15 haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no'lu hanesine kaydedilmiş olması gerekmektedir. Söz konusu Tebliğlerde gümrük idarelerinin beyan edilen bu referans numaralarının doğruluğunu teyit edeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, ithal edilen eşyanın uygun ve güvenli olmasından, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince ithalatçı sorumludur.

 

Bunun yanında, söz konusu Tebliğler kapsamı eşyaların ithaline ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı ile elektronik olarak paylaşılmakta, dolayısıyla beyan edilen referans numaralarının doğruluğu anılan Bakanlık tarafından kontrol edilebilmektedir.

 

Bu çerçevede, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki TAREKS referans numarasına tabi eşyalar için öngörülen referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no'lu hanesine kaydedilmiş olması halinde, söz konusu numaranın ayrıca başka bir veri tabanından kontrolüne gerek bulunmamakta olup ilgide kayıtlı yazımız ve eki Ekonomi Bakanlığı'nın yazıları doğrultusunda, söz konusu TAREKS uygulamasının 19/08/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/30 ve 2013/31 sayılı Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Güngör ÖZTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc