Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Narenciye ürünleri ihracati - TASARRUFLU YAZI (12.09.2013/16402)

small_gum-logo(232).jpg


Narenciye ürünleri ihracatı
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 16402
Yayım  Tarihi 12/09/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 12/09/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (12.09.2013/16402)
Narenciye ürünleri ihracatı


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :52707093-140.07.03

Konu :Narenciye ürünleri ihracatı

 

12.09.2013 / 16402

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 10.09.2013 tarihli ve 10113 sayılı yazıda, narenciye ürünlerinde hasat ve ihracat tarihlerinin Bakanlığınızca tespit edildiği; bazı üretici ve ihracatçıların kesim ve ihraç tarihleri öncesinde henüz olgunlaşmamış ve çoğu zaman düşük kaliteli ürünleri ihraç ederek Türk malı imajına zarar verdikleri ve haksız rekabete yol açtıkları; bu konuda yaşanan en büyük sorunlardan birinin de bazı ürünlerin başka ürün adı altında (örneğin, narenciye ürünlerinden limonun henüz kesim ve ihracına izin verilmediği halde erik adı altında) ihracatının yapılması olduğundan bahisle, söz konusu ürünlerin ihracatında sınır kontrollerinin azami dikkat gösterilmesi talep edilmektedir.

 

İhracat bağlantıları kurulmuş, ambalajlanması ve yüklenmesi tamamlanarak ihracata hazır hale getirilmiş, gümrük beyannamesi ihracatçı birliği tarafından onaylanmış, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bağlı mevzuat hükümlerinin ihracata ilişkin hükümleri uyarınca gümrükleme işlemleri başlatılmış olan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi’nden çıkışına gümrük idaresi tarafından izin verilmemesi, yürürlükteki gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümlerine aykırılık oluşturmakta ve gümrük idarelerinin ihracata bu şekilde izin vermemesi şeklinde işlem yapmasına imkan bulunmamaktadır. Bu itibarla, eşyanın gümrüklenmesinden önceki aşamalarda ilgili ihracatçı birliği, Ürün Güvenliği Denetmenleri Grup Başkanlığı, ticaret borsaları, ticaret ve sanayi odaları gibi meslek kuruluşlarına yapılacak bildirimler, uyarılar ile anılan birimlerce, eşya gümrük idaresine intikal etmeden önce gerekli tedbirlerin alınabileceği yönünde Ekonomi Bakanlığına bildirimde bulunulmuştur.

 

Öte yandan, bazı tarım ürünlerinin kesim ve ihraç tarihine ilişkin tahditlerin aşılmasına matuf olarak ihracata konu eşyanın başka ürün adı altında beyan edilmesine yönelik muhtemel girişimler karşısında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

EK: 1 Yazı örneği

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri