Ekonomi Bakanligi: Saglik Bakanliginca Denetlenen Bazi Ürünlerin Ithalat Denetimi Tebligi (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/20)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/35) (24.09.2013 T. 28775 R.G.)

Ekonomi 	 Bakanligi: Saglik Bakanliginca Denetlenen Bazi Ürünlerin Ithalat Denetimi Tebligi (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/20)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/35) (24.09.2013 T. 28775 R.G.)


Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/35) (24.09.2013 T. 28775 R.G.)

Kaynak Ekonomi  Bakanlığı Sayı 2013/35
Yayım  Tarihi 24/09/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 24/09/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28775
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/35) (24.09.2013 T. 28775 R.G.)


 

Ekonomi Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT

DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/20)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/35)

(24.09.2013 T.  28775 R.G.)

 

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)’nin Ek-1/C sayılı listesine “1702.30.90.00.00”, “1905.90.55.00.00” ile “2924.19.00.00.17” satırlarından sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıda yer alan satırlar eklenmiştir.

“

1702.90.50.00.19

Diğerleri

Yalnız  tıbbi amaçlı mamalar ve enteral beslenme ürünleri

”

“

1905.90.60.00.14

Kek

Yalnız  tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük  proteinli kekler

”

“

3504.00.10.00.00

Bu faslın 1  no'lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri

Yalnız  tıbbi amaçlı mamalar ve enteral beslenme ürünleri

”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş Ek-1/C sayılı listedeki “1702.90.50.00.19”, “1905.90.60.00.14” ve “3504.00.10.00.00” GTİP’li ürünlerin ithalatında bu Tebliğ uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc