Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Mobilyalarin serbest dolasima giris islemlerini gerçeklestirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Gaziantep Havalimani Gümrük Müdürlügü eklenmistir. Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 90)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 107) (03.10.2013 T. 28784 R.G.)

small_gum-logo(233).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28784
Yayım Tarihi 03/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 03/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28784
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 107) (03.10.2013 T. 28784 R.G.)
Mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 107)

(03.10.2013 T. 28784 R.G.)

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, dokuzuncu sıradaki “Trabzon Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra onuncu sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.