Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Deri ve derien mamul esya ile ayakkabilarin serbest dolasima giris islemlerini gerçeklestirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Gaziantep Havalimani Gümrük Müdürlügünün eklenmesi hk. Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 96)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 108) (03.10.2013 T. 28784 R.G.)

small_gum-logo(234).jpg


Deri ve derien mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün eklenmesi hk.
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 28784
Yayım  Tarihi 03/10/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 03/10/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28784

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 108) (03.10.2013 T. 28784 R.G.) Deri ve derien mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün eklenmesi hk.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:96)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 108)

(03.10.2013 T. 28784 R.G.)

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, beşinci sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra altıncı sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi, 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, dördüncü sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra beşinci sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi, 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, beşinci sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra altıncı sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.