Türk Standartlari Enstitüsü: CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti hk. GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B.2013-16)

small_tse-(10).jpg


 

Kaynak Türk Standartları Enstitüsü Sayı 2013/16
Yayım Tarihi 01/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 01/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B.2013-16)
CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti hk.


 

 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

Sayı : 84489757-010.06.00.00-344559

 

Konu : Genelgeler (2013-16)

 

01 .10.2013

GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B.2013-16)

 

 

"CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti" ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde firmalara talep etmeleri halinde Enstitümüzce sertifikalandırma hizmeti sunulacaktır. Sertifıkalandırılmak istenen ürünlerle ilgili Enstitümüze yapılan başvurularda ürünlere ait Teknik Dosya ilgili mevzuata göre Direktifler Müdürlüğü tarafından incelenecektir. Teknik Dosyanın Direktifler Müdürlüğünce ilgili mevzuata uygun bulunması halinde söz konusu ürünlere ilgili müdürlük tarafından sertifika düzenlenecektir.

 

Firmaların TAREKS üzerinden gerçekleştirdikleri başvurular fiili denetim için Enstitümüze yönlendirildiğinde Enstitümüz tarafından verilen sertifikanın BelgeNET sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

 

Fiili denetimi gerçekleştiren denetmen tarafından firmanın eklediği sertifikanın Enstitümüzce verilip verilmediği, ithal edilmek istenen ürünleri karşılayıp karşılamadığı ve güncelliği kontrol edilecektir. Enstitümüz tarafından düzenlenmediği anlaşılan sertifikaların sunulması halinde konu ivedilikle tarafımıza bildirilecektir. Sertifikaların ürünleri karşılamaması veya firmanın güncel sertifika sunamaması durumunda normal ithalat denetimi prosedürlerine göre işlemler devam ettirilecektir.

 

Fiili denetime yönlendirilen ve Enstitümüz tarafından sertifıkalandırılan ürünler için ilk başvuru fiziki tespite (gümrüklü sahada yapılan tespit) gönderilecektir. Fiziki tespit neticesinde uygun olduğu görülen başvurular Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacaktır. Aynı ürün için gerçekleştirilen müteakip ithalat başvuruları üç aylık periyotlarla fiziki tespite gönderilecektir. Bu nedenle müteakip ithalat başvurusunda bir önceki heyet tespit tutanağının BelgeNET sistemine firma tarafından yüklenmesi gerekmektedir. Denetmen sisteme yüklenmiş olan heyet tespit tutanağının doğruluğunu kontrol ettikten sonra üç aylık süre dolmamışsa fiziki tespite yönlendirmeden başvuruyu Kabul: Denetleme Sonucu ile sonlandıracak, aksi takdirde fiziki tespite yönlendirecektir. Ciddi ve somut bir şüphe oluşması durumunda denetmen üç aylık süre dolmadan da gerekçesini belirtmek şartıyla başvuruyu fiziki tespite yönlendirebilecektir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Üzeyir KARAGÖZ

 

Genel Sekreter

 


DAĞITIM :
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Ankara İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Direktifler Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği