TSE nin Ürün Güvenligi Denetimleri uygulamasina dönük belge-net sisteminde ilan edilen mevzuat duyurular 25.10.2013

small_DUYURU1(3).bmp


Kaynak Türk Standartları Enstitüsü Sayı 01
Yayım Tarihi 25/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 25/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TSE Belge Net Duyuruları
TSE nin Ürün Güvenliği Denetimleri uygulamasına dönük belge-net sisteminde ilan edilen mevzuat duyurular


 

TSE nin Ürün Güvenliği Denetimleri uygulamasına dönük belge-net sisteminde ilan edilen mevzuat duyuruları bilgi için aşağıda sunulmuştur.

 

Duyuru-1

 

Denklik Beyanı Uygulamaları Hakkında 2013/9 ÜGD Tebliği kapsamında gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde 01.11.2013 tarihi itibariyle denklik beyanı kabul edilmeyecektir. Denklik beyanı uygulamasından faydalanan firmaların konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 


Duyuru-2

 

Müteakip İthalat (Emsal Uygulaması) Müteakip ithalatlarda, ithalat konusu ürünün önceden ithal edilen ürünle birebir aynı olduğunun tespit edildiği durumlarda geçerli olan, ürünlerin test veya deneye tabi tutulmadan başvurunun sonuçlandırılğı emsal uygulaması, 18 Kasım 2013'ten sonra çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş  ürünlerle ilgili başvurular için artık uygulanmayacaktır.

 


Duyuru-3

 

(Flanş, Boru Bağlantı Parçaları vb. için 2014 yılı uygulamaları) Ekonomi Bakanlığı ilgi yazısında 2014 yılı mevzuat revizyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, 01.01.2014 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak 2014/1 sayılı ÜGD Tebliği İthalat Denetim Rehberinin ANSI Standardına Tabi Ürünler maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesinin öngörüldüğünü belirtmiştir:

 

ANSI Standartlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlere ilişkin başvurular; bu ürünlerin, ANSI normlarına göre kurulmuş veya ANSI standartlarında parça kullanan tesislerin sahipleri tarafından ithal edilmek istenmesi halinde, ANSI standartlarına uygun olduklarına ve kendi tesislerinde kullanılacaklarına dair tesis sahibinin beyanı, anılan tesis sahibi firmalara satmak üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, ithalatçı firmaların söz konusu ürünleri anılan tesislere teslim edeceklerine ilişkin yazılı beyanı ile ilgili tesis sahibinden alınan ve ithal edilecek bu ürünlerin ANSI standartlarına uygun olduklarını ve ilgili tesiste kullanılacaklarını gösterir yazılı beyanın olması şartıyla, yurtiçinde yapılabilen testler itibariyle ANSI standartlarında belirtilen kriterlere göre sonuçlandırılır.

 

Firmalar, ANSI standartlarına göre üretilmiş 7307.91.00.00.00 GTİP'li flanşların ithalat işlemlerini yukarıda belirtilen şekilde sonuçlandırabileceği gibi, ürünlerin TS EN 1759-1 standardı kapsamında da değerlendirilmesini talep edebilir.

 

İlgi yazıya istinaden söz konusu ürünleri ithal eden firmaların 01.01.2014 tarihi itibariyle yapılması planlanan uygulama değişikliği hakkında ve halihazırda DIN standartlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlere ilişkin ithalatçının talebi halinde bu standartlarda belirtilen kriterlere göre yurtiçinde yapılabilen testler itibariyle sonuçlandırılan ithalat denetimi işlemlerinin, 01.01.2014 tarihinden itibaren ilgili ürünlerin yalnızca Tebliğ kapsamında yer alan standartlara göre denetleneceği hususunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 

Kaynak:igmd