Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2007/30)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (30.10.2013 T. 28806 R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2007/30)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (30.10.2013 T. 28806 R.G.)


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28806
Yayım Tarihi 30/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 30/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28806

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/30)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.10.2013 T. 28806 R.G.)
3926.90.97.90.13-14-19 GTİP nunda bulunan eşyalara uygulanan GÖZETİM 
kıymetinin değiştirilmesi hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/30)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(30.10.2013 T. 28806 R.G.)

MADDE 1 – 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/30)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

Sıra No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1.

3926.90.97.90.13

Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri (bir mesnete monteli olsun olmasın)

15.000

2.

3926.90.97.90.14

Kelepçeler

3.000

3.

3926.90.97.90.18

Diğerleri

3.000

 

    *Ton: Brüt ağırlık                                                                                   ”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc