Bakanlar Kurulu: Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (2013/5504) (30.10.2013 T. 28806 R.G.)

small_rg(31)(14).jpg


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2013/5504
Yayım Tarihi 30/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 30/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28806

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2013/5504) (30.10.2013 T. 28806 R.G.)
72.19 ve 72.20 Pozisyonunda yer alan bazı eşyaların GTS ve DÜ lere uygulanan Gümrük Vergisi oranlarında değişiklik yapılması hk.

 

2013/5504   İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

(30.10.2013 T. 28806 R.G.)

 

 

Karar Sayısı : 2013/5504

 

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

 

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/10/2013 tarihli ve 66673 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

İTHALAT REJİMİNE EK KARAR

 

MADDE 1 - 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (II) sayılı Listede yer alan bazı eşyaların G.T.S (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Ülkeleri ve D.Ü. (Diğer Ülkeler) sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

G.T.S. ÜLKELERİ

E.A.G.Ü

Ö.T.D.Ü

G.Y.Ü.

D.Ü.

7219.31.00.00.00

Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar

8

8

8

8

7219.32.10.00.00

Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler

8

8

8

8

7219.32.90.00.00

Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler

8

8

8

8

7219.33.10.00.00

Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler

8

8

8

8

7219.33.90.00.00

Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler

8

8

8

8

7219.34.10.00.00

Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler

8

8

8

8

7219.34.90.00.00

Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler

8

8

8

8

7219.35.10.00.00

Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler

8

8

8

8

7219.35.90.00.00

Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler

8

8

8

8

7220.20.21.00.11

Genişliği 500 mm. yi geçenler

8

8

8

8

7220.20.29.00.11

Genişliği 500 mm. yi geçenler

8

8

8

8

7220.20.41.00.11

Genişliği 500 mm. yi geçenler

8

8

8

8

7220.20.49.00.11

Genişliği 500 mm. yi geçenler

8

8

8

8

7220.20.81.00.11

Genişliği 500 mm. yi geçenler

8

8

8

8

7220.20.89.00.11

Genişliği 500 mm. yi geçenler

8

8

8

8

 

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.