Türk Standartlari Enstitüsü: Denklik beyani hk. GENELGE (M.GM.B.-U.M.G.G.B.2013-17)

Türk Standartlari Enstitüsü: Denklik beyani hk. GENELGE (M.GM.B.-U.M.G.G.B.2013-17)


Kaynak Türk Standartları Enstitüsü Sayı 2013/17
Yayım Tarihi 11/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 11/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (M.GM.B.-U.M.G.G.B.2013-17)
Denklik beyanı hk.


 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

 

  Sayı:84489757-010.06.00.00-358838

  Konu:Genelgeler (Genelge 2013-17)

 

11 .10.2013

 

GENELGE (M.GM.B.-U.M.G.G.B.2013-17)

 

İlgi:a)Ekonomi Bakanlığının 27.09.2013 tarih ve 620001396 sayılı yazısı

İlgi:b)Ekonomi Bakanlığının 27.09.2013 tarih ve 620001401 sayılı yazısı

 

 

 

Ekonomi Bakanlığı ilgi(a) yazısında CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (2013/9) kapsamı ürünlere yönelik Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde yaptığı denetimlerde denklik beyanının kabul edilmediğini, anılan tebliğ çerçevesinde yürütülen denetim işlemlerinde ve yetkili kuruluşlarca yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine dayanarak teşkil eden ulusal mevzuatımızda denklik beyanı kavramının bulunmadığını, bu nedenle denklik beyanının ithalat aşamasında da kabul edilmemesinin uygun görüldüğünü belirtmiştir.İlgi(a) yazıda devamla Enstitümüz tarafından yürütülen ithalat denetimlerinde 01.11.2013 tarihi itibariyle denklik beyanının kabul edilmemesi ve halihazırda söz konusu uygulamadan yararlanan firmaların uygulamada yapılan değişiklik hakkında bilgilendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

Ekonomi Bakanlığının ilgi(a) yazısına istinaden 2013/9 ÜGD Tebliği kapsamında gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde01.11.2013 tarihi itibariyle denklik beyanı kabul edilmeyecektir.Denklik beyanı uygulamasından faydalanan firmaların konu ile ilgili  olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 

Ekonomi Bakanlığı ilgi(b) yazısında 2013/1 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde uygulamada yaşanan sorunlara açıklık getirmesi bakımından İthalat Denetim Rehberinde bazı değişiklikler yaptığını belirtmiştir.Ekonomi Bakanlığının ilgi (b) yazısına istinaden Genelge 2013-4 kapsamında yapınla ithalat denetimlerine ilişkin bazı değişiklikler ve düzenlemeler aşağıda belirtilmektedir.

 

V-kayışlarıyla ilgili TS 198, segmanlarla ilgili TS 2264 ,rulmanlarla ilgili TS 6269 , sac şeritlerle ilgili TS EN 10341,kasnaklarla ilgili  TS 148,kibritlerle ilgili 3778 EN 1783 ve amortisörlerle ilgili TS 3034 standartlarına ilişkin uygunluk denetim işlemleri, halihazırda yurt içinde yapılabilen testler

 İtibariyle sonuçlandırılır.

 

 

TS ISO 5251, TS EN 1092-1,TS EN 1759-1,TS 2649 standartlarına ilişkin uygunluk denetimi işlemleri 01.01.2014 tarihine kadar yurtiçinde yapılabilen testler itibariyle sonuçlandırılır.

 

TS 148 sayılı standart ile ilgili olarak; ürün üzerine üreticinin markası veya işareti ile ürünün parça numarası bulunması durumunda, diğer ambalajlama ve işaretleme bilgileri 01.01.2014 tarihine kadar uygunluk denetimi işlemlerinde aranmaz.

 

ANSI Standartlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları,flanşlar,borular gibi ürünlere ilişkin başvurular; bu ürünlerin,ANSI normlarına göre kurulmuş veya ANSI standartlarında parça kullanan tesislerin sahipleri tarafından ithal edilmek istenmesi halinde,ANSI standartlarına uygun olduklarına ve kendi tesislerinde kullanılacaklarına dair tesis sahibinin beyanı, anılan tesis sahibi firmalara satmak üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, ithalatçı firmaların söz konusu ürünleri anılan tesislere teslim edeceklerine ilişkin yazı beyanı ile ilgili tesis sahibinden alınan ve ithal edilecek bu ürünlerin ANSI standartlarına uygun olduklarını ve ilgili tesiste kullanılacaklarını gösteriri yazılı  beyanın olması şartıyla, “Denetim sonucu:Kapsam Dışı “ şeklinde sonuçlandırılır.

 

01.01.2014  tarihine kadar,DIN  standartlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları,flanşlar,borular gibi ürünlere ilişkin ithalat denetimi işlemleri; ithalatçının talebi halinde bu standartlarda belirtilen kriterlere göre yurtiçinde yapılabilen testler itibariyle sonuçlandırılır.

 

DIN 11850,11851,11852 standartlarına göre üretilmiş paslanmaz boru bağlantı parçalarına ilişkin başvurular; bu ürünlerin ,DIN normlarına göre kurulmuş veya DIN standartlarında parça kullanan gıda sanayi tesisleri sahipleri tarafından ithal edilmek istenmeleri halinde ,kendi tesislerinde kullanılacaklarına dair tesis sahibinin beyanı,anılan tesisi sahibi firmalara satmak üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, ithalatçı firmaların söz konusu standartlarda belirtilen kriterlere göre yurtiçinde yapılabilen testler itibariyle sonuçlandırılır.

 

Boru bağlantı parçaları, flanşlar,borular gibi ürünlere ilişkin her bir standardın işaretlemeye ilişkin farklı yükümlülükler getirmesi ve ürünlerin standardında belirtildiği biçimde işaretlenip işaretlenmemesinin ürünün güvenliğine ilişkin bir ölçüt olmaması nedeniyle ithalat denetimleri işaretlemeyle ilgili kriterler aranmaksızın sonuçlandırılır.

 

TS 3794 standardına tabi ürünlerin anılan standardın işaretleme maddesine ilişkin uygunluk denetimi işlemleri ithalatçının talebi halinde, özellikle işaretleme için atuf yapılmamış bile olsa TS 3794 standardının atıfta bulunduğu uluslar arası standartların işaretleme maddesine göre yapılan testler itibariyle sonuçlandırılır.

 

 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Üzeyir KARAGÖZ

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

-Taahhütname (DIN)

 

DAĞITIM:

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı

Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

Ankara İthalat Müdürlüğü

İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü

İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü

İzmir İthalat Müdürlüğü

Mersin İthalat Müdürlüğü

Tekirdağ İthalat Müdürlüğü

Adana Belgelendirme Müdürlüğü

Antalya Belgelendirme Müdürlüğü

Bursa Belgelendirme Müdürlüğü

Çorum Belgelendirme Müdürlüğü

Denizli Belgelendirme Müdürlüğü

Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü

Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü

Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü

Konya Belgelendirme Müdürlüğü

Malatya Belgelendirme Müdürlüğü

Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü

Samsun Belgelendirme Müdürlüğü

Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü

Van Belgelendirme Müdürlüğü

Hatay Temsilciliği

Iğdır Temsilciliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………. Olarak DIN normlarına göre kurulmuş veya DIN standartlarında parça kullanan gıda sanayi tesisi olmamız sebebiyle; ………………………………...…….firmasının……………….

Tarih ve …………………sayılı beyanname kapsamında ……………………dan ithal etmek

İstediği ve aşağıda adet/model listesi verilen DIN standartlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları, flanşlar,borular gibi ürünlerin DIN standartlarına uygun olduğunu ve kendi tesislerimizde kullanacağımızı, söz konusu ürünlerin ithalinden sonra piyasaya arz edilmeyeceği ve ithalat işleminden sonra ürünle ilgili oluşabilecek tüm sorumluluğun firmamıza ait olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

ÜRÜN ADI                ÜRÜN MODELİ          ÜRÜN ADEDİ            MENŞEİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİLİ ADI SOYADI

 

GÖREVİ

 

İMZA

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc