Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Oyuncaklar Hakkinda Yönetmeligin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Yönetmelik (31.10.2013 T. 28807 R.G.) Oyuncaklar Hakkinda Yönetmelik yürürlükten kaldirilmistir

Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Oyuncaklar Hakkinda Yönetmeligin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Yönetmelik (31.10.2013 T. 28807 R.G.) Oyuncaklar Hakkinda Yönetmelik yürürlükten kaldirilmistir


Kaynak Sağlık Bakanlığı Sayı 28807
Yayım Tarihi 31/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 31/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28807

Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (31.10.2013 T. 28807 R.G.)
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır

 

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(31.10.2013 T.  28807 R.G.)

MADDE 1 – 17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc