Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Havuz Suyunda Kullanilan Yardimci Kimyasal Maddelerin Üretimine, Ithalatina ve Bildirim Esaslarina Dair Tebligin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (31.10.2013 T. 28807 R.G.)

Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Havuz Suyunda Kullanilan Yardimci Kimyasal Maddelerin Üretimine, Ithalatina ve Bildirim Esaslarina Dair Tebligin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (31.10.2013 T. 28807 R.G.)


Kaynak Sağlık Bakanlığı Sayı 28807
Yayım Tarihi 31/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 31/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28807
Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (31.10.2013 T. 28807 R.G.)
Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL

MADDELERİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA VE BİLDİRİM

ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(31.10.2013 T. 28807 R.G.)

MADDE 1 – 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havuz Suyunda Kullanılan YardımcıKimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc