Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Oyuncaklar Hakkinda Yönetmelik ile Ilgili Uyumlastirilmis Standardlara Dair Teblig Uyumlastirilmis Standardlarin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (31.10.2013 T. 28807 R.G.)

Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Oyuncaklar Hakkinda Yönetmelik ile Ilgili Uyumlastirilmis Standardlara Dair Teblig Uyumlastirilmis Standardlarin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (31.10.2013 T. 28807 R.G.)


Kaynak Sağlık Bakanlığı Sayı 28807
Yayım Tarihi 31/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 31/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28807
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Uyumlaştırılmış Standardlara Dair Tebliğ Uyumlaştırılmış Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (31.10.2013 T. 28807 R.G.)
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Uyumlaştırılmış Standartlara Dair Tebliğ Uyumlaştırılmış Standartlar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ

STANDARDLARA DAİR TEBLİĞ UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARDLARIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(31.10.2013 T. 28807 R.G.)

MADDE 1 – 15/11/2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Uyumlaştırılmış Standartlara Dair Tebliğ Uyumlaştırılmış Standartlar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc