Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmis Kuruluslara Dair Tebligin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (31.10.2013 T. 28807 R.G.)

small_sagbak-logo(12).jpg


 

Kaynak Sağlık Bakanlığı Sayı 28807
Yayım Tarihi 31/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 31/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28807
Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (31.10.2013 T. 28807 R.G.)
Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

OYUNCAKLAR KONUSUNDA FAALİYET GÖSTERECEK ONAYLANMIŞ

KURULUŞLARA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(31.10.2013 T. 28807 R.G.)

MADDE 1 – 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür