Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü: Maliye Bakanliginca yetkili gümrük antreposu olduguna dair bir belirleme yapilmadan, gümrük mevzuati hükümlerine göre gümrük antreposu sayilan yerlere yapilan teslimlerde KDV istisnasi uygulanmasi mümkün bulunmamaktadir. ÖZELGE (MUKTEZA) (27.10.2013/1108)

small_maliye_bakanligi(37).jpg


Kaynak Maliye Bakanlığı Sayı 1108
Yayım Tarihi 27/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 27/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
ÖZELGE (MUKTEZA) (27.10.2013/1108)
Maliye Bakanlığınca yetkili gümrük antreposu olduğuna dair bir belirleme yapılmadan, gümrük mevzuatı hükümlerine göre gümrük antreposu sayılan yerlere yapılan teslimlerde KDV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

 

 

Başlık Yetkili gümrük antreposu

Tarih 26/07/2013

Sayı 39044742-KDV.11-1108

Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 39044742-KDV.11-1108 26/07/2013

Konu : Yetkili gümrük antreposu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; KDV Kanununun 12 inci maddesinde yer alan yetkili gümrük antreposu uygulaması konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

 

KDV Kanununun 11/1-a maddesinde ihracat teslimlerinin vergiden istisna olduğu; 12/1 maddesinde ise bir teslimin ihracat teslimi sayılmasının;

 

- Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması,

 

- Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulması,

 

koşullarının gerçekleşmesine bağlı olduğu

 

hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca Kanunun 12 inci maddesine göre, yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak malın cinsi ve miktarı ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Buna göre, Maliye Bakanlığınca yetkili gümrük antreposu olduğuna dair bir belirleme yapılmadan, gümrük mevzuatı hükümlerine göre gümrük antreposu sayılan yerlere yapılan teslimlerde KDV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası   kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.