Gümrükler Genel Müdürlügü: Yunanistanda araçlara verilecek geçici ruhsat belgesi TASARRUFLU YAZI (08.10.2013/17997)

small_gum-logo(248).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 17997
Yayım Tarihi 08/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 08/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (08.10.2013/17997)
Yunanistanda araçlara verilecek geçici ruhsat belgesi

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :44873033-724-YUN

Konu :Geçici Belge hk.

 

08.10.2013 / 17997

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Dışişleri Bakanlığından alınan ve bir örneği ekte gönderilen, 19.09.2013 tarihli ve 866296 sayılı yazıda; Yunanistan Altyapı, Ulaştırma ve Şebekeler Bakanlığının 02.08.2013 tarihli ve 3556 sayılı yazısına atıf yapılarak, Yunanistan'da kayıtlı araçlara verilen "Motorlu Araç Trafik Belgesi" stoklarında yeterli belge kalmadığı, kısa süre içerisinde yeterli sayıda belge tedarik edilmesinin öngörülmediği, aşağıda kayıtlı beş grup araç hariç olmak üzere, talep halinde, AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmiş kurallar çerçevesinde düzenlenmiş, ilgili yazı eki beyaz A4 kağıda basılı, geçici bir "Motorlu Araç Trafik Belgesi"nin verileceği belirtilmektedir.

 

1. Kamu kullanımına tahsisli turist otobüsleri,

2. Kamu kullanımına tahsisli, uluslararası taşımacılık yapan TIR/kamyonlar,

3. Kamu kullanımına tahsisli, iç ve uluslararası taşımacılık yapan TIR/kamyonlar,

4. Kayıtlı şirket uygulaması kapsamında uluslararası nakliye nakliye taşımacılığı yapan özel TIR/kamyonlar,

5. Uluslararası taşımacılık yapan araçlara eşlik eden diğer araçlar.

 

Söz konusu geçici "Motorlu Araç Trafik Belgesi"ne sahip Yunanistan plakalı araçların, ülkemize giriş-çıkışlarında sorun yaşanmamasını teminen, konunun bağlantınız gümrük idarelerine ivedilikle tebliğini rica ederim.

 

Sefa EKİN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

EK: 1 yazı örneği ve ekleri (7 sayfa)

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

T.C.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı

 

Sayı :31524447-709.00-2013/866296

Konu :Yunanistan'da araçlara verilecek

geçici ruhsat belgeci

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınmakla örneği ekle sunulan Nota ile ilişikte yer verilen Yunanistan Altyapı, Ulaştırma ve Şebekeler Bakanlığı'nın yazısında, Yunanistan'da kayıtlı araçlara verilen "Motorlu Araç Trafik Belgesi" stoklarında yeterli belge kalmamış olması ve kısa süre içerisinde kafi sayıda belge tedarik edilmesinin öngörülmemesi sebebiyle, aşağıda kayıtlı beş grup araç hariç olmak üzere, talep halinde AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmiş kurallar çerçevesinde düzenlenmiş, ekte kayıtlı beyaz A4 kağıda basılı, geçici bir "Motorlu Araç Trafik Belgesi'nin verileceği belirtilmektedir.

 

Nota'da ayrıca, söz konusu geçici ruhsat belgesini haiz araçların ülkemize giriş-çıkış ve dolaşımlarının sorunsuz sağlanabilmesi açısından ekte kayıtlı örnek belgenin ilgili makamlarımıza iletilmesi talep edilmektedir.

 

1. Kamu kullanımına tahsisli turist otobüsleri,

2. Kamu kullanımına tahsisli uluslararası taşımacılık yapan T.I.R./kamyonlar,

3. Kamu kullanımına tahsisli iç ve uluslararası taşımacılık yapan T.I.R./kamyonlar,

4. Kayıtlı şirket uygulaması kapsamında uluslararası nakliye taşımacılığı yapan özel T.I.R./kamyonlar,

5. Uluslararası taşımacılık yapan araçlara eşlik eden diğer araçlar.

 

Keyfiyeti bilgilerine ve gereğini izinlerine saygılarımla arzederim.

 

Bakan a.

Ethem Barken ÖZ

Elçi

Kuzeydoğu Akdeniz

Genel Müdür Yardımcısı

 

DAĞITIM:

-İçişleri Bakanlığı

(Emniyet Genel Müdürlüğü)

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)