Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu: Akaryakit Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt Içi Ve Yurt Disi Kaynaklardan Teminine Iliskin Usul Ve Esaslar Hakkinda Teblig Uyarinca Kuruma Yapilacak Uygunluk Yazisi Basvurularinda Elektronik Imza Kullanilmasina Iliskin EPDK Duyurusu

small_DUYURU1(4).bmp


 
Kaynak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayı 1
Yayım Tarihi 07/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
 

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ Uyarınca Kuruma Yapılacak Uygunluk Yazısı Başvurularında Elektronik İmza Kullanılmasına İlişkin EPDK Duyurusu
 
 

Bilindiği üzere, Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ 24/04/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve tebliğde yapılan ve 29/06/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle tebliğin yürürlük tarihi 01/01/2014 olarak değiştirilmiştir.

 

Gerek işlemlerin hızlılığı, gerekse de bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla; Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Kuruma yapılacak uygunluk yazısı başvurularının bir bölümü elektronik imza kullanılarak alınacaktır. Bu çerçevede, söz konusu Tebliğ kapsamında Kurumumuza uygunluk yazısı almak üzere başvuruda bulunacak yetkili veya yetkilendirilmiş kişilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından veya Türkiye’de mobil imza hizmeti sunan GSM operatörlerinden nitelikli elektronik sertifikalarını temin etmeleri gerekmektedir.

 

Uygunluk yazısı başvurularının Aralık ayı içerisinde alınması planlanmakta olup, kesin başvuru tarihi ile başvurulara ilişkin diğer hususlar Kurumumuz tarafından Kasım ayı içerisinde ilan edilerek kamuoyuna duyurulacaktır.

 

Elektronik imza ve nitelikli elektronik sertifika edinme konusunda;

 

[1] Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Elektronik İmza’ya ilişkin sayfası, http://www.btk.gov.tr/bt/elektronikimza.htm

 

[2] Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının Listesi,

http://www.btk.gov.tr/eimza/eshs.htm

 

[3] Avea Mobil İmza,

https://www.aveamobilimza.com/

 

[4] Turkcell Mobil İmza,

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/servisler/asistan/Turkcell_mobil_imza

 

adreslerinden bilgi alınabilir.