Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Yetkilendirilmis Yükümlü Statüsü basvurularinda aranan ISO belgeleri hk. TASARRUFLU YAZI (28.10.2013/06270)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Yetkilendirilmis Yükümlü Statüsü basvurularinda aranan ISO belgeleri hk. TASARRUFLU YAZI (28.10.2013/06270)


GÜMRÜK MEVZUAT HABER  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 6270
Yayım  Tarihi 28/10/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 28/10/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0


TASARRUFLU YAZI (28.10.2013/06270)
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurularında aranan ISO belgeleri hk.

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı :52856264-106.03

Konu :YYS Başvuruları Kapsamında

Aranan ISO Belgeleri

 

28.10.2013 / 06270

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

10.01.2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yapılan ve Genel Müdürlüğümüze intikal eden Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurularının eki belgeler arasında yer alan ISO 27001 sertifikalarından bazılarının anılan Yönetmelikte yer alan şartlara uygun olmadığı görülmektedir.

 

Bilindiği üzere, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca;

 

"Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği."

 

başvuru için aranan belgelerdendir.

 

Bu itibarla, başvuru esnasında Bölge Müdürlüğünüze sunulan ISO sertifikalarının Avrupa Akreditasyon Birliği üyesi ülke akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş olması ve kapsamının Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) 'nin 5 inci maddesinde yer alan hususlara uygun olması gerekmektedir.

 

Bilgileri ile ISO sertifikaların söz konusu şartları taşıdığının Bölge Müdürlüğünüzce teyidine azami özenin gösterilmesi, belgeleri veren kuruluşların Avrupa Akreditasyon Birliğinin http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories adresinde yer alan resmi internet sitesindeki karşılıklı tanıma anlaşmalarına taraf ülkelerin listelendiği sayfada belirtilen ülke akreditasyon kurumlarından birisi tarafından akredite edildiğinin, mezkur ülke kurumlarının yine aynı sayfada listelenen resmi internet sitelerinden kontrol edilmesi, anılan kontrolün yapılmasının mümkün olmaması halinde ise nedeninin başvurunun Genel Müdürlüğümüze iletildiği üst yazıda mutlaka belirtilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Rasim KUTLU

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

 

Dağıtım:

- Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc