Gümrükler Genel Müdürlügü: UND ve DTO Global teminat sisteminde firmalarin beyanname statüleri hakkindaki dilekçelerinin karislanmasi gerektigi hk. TASARRUFLU YAZI (05.11.2013/19156)

small_gum-logo(252).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Sayı 19156
Yayım  Tarihi 05/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 05/11/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (05.11.2013/19156)
UND ve DTO Global teminat sisteminde firmaların beyanname statüleri  hakkındaki dilekçelerinin karışlanması gerektiği hk.

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

Gümrükler Genel  Müdürlüğü

 

 

Sayı : 74428289-  120.04.01

Konu : Global Teminat  Sistemi (UND)

 

 

05.11.2013 / 19156

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE  MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi: 25.09.2013  tarihli ve 17221 sayılı yazımız

 

İlgide kayıtlı  yazımızda; Bakanlığımız ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) arasında  imzalanan 23/11/2000 tarihli Protokol ve İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve  Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (DTO) arasında imzalanan 29/03/2007  tarihli Protokol çerçevesinde tesis edilen Global Teminat Sistemi 31/12/2012  tarihi itibariyle sonlandırıldığı, bu kapsamda teminat mektuplarının iadesi  taleplerine ilişkin işlemlerin hızlandırılmasını teminen UND ve DTO'ya  Global Teminat Sistemi'nden yararlanan firmalara ait  "Kapanmamış" statüde bulunan beyanname listeleri (Detaylı Beyan, Özet  Beyan ve NCTS) iletildiği; söz konusu listelerde yer alan beyannamelerin  gümrük idareleri nezdinde takibinin yapılarak gerek fiili gerekse sistemsel  olarak kapatılmasının sağlanması ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi  istenildiği, ancak UND'den alınan 18/09/2013 tarihli yazıda; birçok firmanın  işlemlerini tamamlamalarına ve dilekçe ile talep etmelerine rağmen Gümrük  İdarelerinden beyanname statülerine ilişkin yazı alamadıklarının ifade  edildiğinden bahisle, sürecin ilerleyebilmesini teminen dilekçe ile talep  edilmesi durumunda firmalara beyanname statülerine ilişkin yazıların  verilmesi gerektiği belirtilmişti.

 

Bu kapsamda gümrük  idarelerinden firma taleplerine  istinaden firmalara verilen bazı yazılarda sadece gümrüklerinde yapılan transit  işlemleri ile  ilgili herhangi bir  ihtilaf olmadığı hususuna değinildiği görülmüş olup firma dilekçelerinde  belirtilen beyannamelerden sistemde "Kapanmış" statüde bulunan  beyannamelerin sayı/tarihleri ile statüleri hakkında herhangi bir bilgi  verilmediği görülmüştür.

 

Bilgi edinilmesi ve  firmalara verilen yazılarda beyanname sayı/tarihleri ile statülerinin de  muhakkak belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini  gereğini rica ederim.

 

 

Önder GÖÇMEN

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM:

- Gümrük ve Ticaret  Bölge Müdürlüğüne