Gümrükler Genel Müdürlügü: Transit ve antrepo rejimlerinin ihlalinden kaynaklanan alacaklarin uzlasmaya konu edilmesi halinde cezalarla birlikte vergi aslinin da uzlasmaya konu edilebilecegi hk. TASARRUFLU YAZI

small_gum-logo(253).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı Sayı 1
Yayım  Tarihi 12/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 12/11/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI 
Transit ve antrepo  rejimlerinin ihlalinden kaynaklanan alacakların uzlaşmaya konu  edilmesi halinde cezalarla birlikte vergi aslının da uzlaşmaya konu  edilebileceği hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

Gümrükler Genel  Müdürlüğü

 

Sayı :  85593407-155.07.10

Konu : Uzlaşma

 

............... GÜMRÜK  VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

27.08.2011 tarih ve  28038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 31.08.2011 tarihi itibariyle  yürürlüğe giren Gümrük Uzlaşma  Yönetmeliği'nin "İlgili  mevzuat uyarınca alacak tutarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve teminata  bağlandığı durumlar uzlaşmaya konu edilmez." şeklindeki  6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan Gümrük  Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2  nci maddesi ile "İlgili  mevzuat uyarınca alacağın tahsilat aşamasına geldiği durumlarda söz konusu  alacak uzlaşmaya konu edilemez." şeklinde  değiştirilmiştir.

 

Bahse konu değişikliğin  transit ve antrepo rejimlerinde uygulanmasına ilişkin olarak yapılan  değerlendirmede, transit ve antrepo rejimlerinin ihlalinden kaynaklanan  alacakların uzlaşmaya konu edilmesi halinde cezalarla birlikte vergi aslının  da uzlaşmaya konu edilebileceği sonucu ortaya çıkmıştır.

 

Öte yandan, Gümrük  Uzlaşma Yönetmeliği'nin "uzlaşmaya konu olamayacak alacaklar" başlıklı 6 ncı  maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca alacağın 21/3/2007 tarihli ve 5607  sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3  üncü maddesinde yer alan  kaçakçılık suçlarına ilişkin olması halinde söz konusu alacak uzlaşmaya konu  edilemeyecektir.

 

Bilgi ve buna göre gereğini  rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

 Genel  Müdür V.