Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük ve Ticaret Bakanliginca Yetkilendirilen Laboratuvar Listesi

small_gumruk-ve-ticaret-bakanligi-logo(4).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı Sayı 01
Yayım  Tarihi 13/11/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 13/11/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yetkilendirilen Laboratuvar Listesi
 
 

BAKANLIĞIMIZCA YETKİLENDİRİLEN LABORATUVAR LİSTESİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığın sorumluluğunda bulunan “Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ, Elastomer Ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-Nitrosamin ve N-Nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi  Hakkında Tebliğ, Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ” kapsamındaki ürünlerin bildirimleri sırasında istenen ve ilgili ürünlerin teknik dosyalarında bulunması gereken test raporlarının, Bakanlığımız tarafından 31.12.2013  tarihine  kadar yetkilendirilen aşağıda yer alan laboratuvarlardan sağlanması gerekmektedir.

 

 

ÜRÜN GRUBU

YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVAR

Ağız  temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları

Türk  Standardları Enstitüsü

Emzik, biberon,  biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve  benzeri ürünler

Refik Saydam  Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı

Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri  ürünleri

Yeditepe  Üniversitesi Laboratuvarları