Gümrük ve Ticaret Bakanligi: 5607 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu Uyarinca Elkonulan Esya veya Alikonulan Aracin Muhafaza, Depolama, Yükleme, Bosaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebligin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (14.11.2013 T. 28821 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanligi: 5607 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanunu Uyarinca Elkonulan Esya veya Alikonulan Aracin Muhafaza, Depolama, Yükleme, Bosaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebligin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (14.11.2013 T. 28821 R.G.)


GÜMRÜK MEVZUAT HABER  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Kaynak Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı Sayı 28821
Yayım Tarihi 14/11/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 14/11/2013
Özet Resmi Gazete  Sayısı 28821

 

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (14.11.2013 T. 28821 R.G.)
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA ELKONULAN EŞYA

VEYA ALIKONULAN ARACIN MUHAFAZA, DEPOLAMA, YÜKLEME,

BOŞALTMA VE NAKLİYE ÜCRETLERİNE DAİR TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(14.11.2013 T.  28821 R.G.)

 

MADDE 1 – 26/6/2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc