AB ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügü: 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Sirbistan STA sina yönelik olarak uygulanacak Euro hadleri TASARRUFLU YAZI 14.11.2013

small_gum-logo(256).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı Sayı 1
Yayım Tarihi 14/11/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 14/11/2013
Özet Resmi Gazete  Sayısı 0


TASARRUFLU YAZI
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Sırbistan STA sına yönelik olarak uygulanacak Euro hadleri 

 

T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 16934678-722.01.01.RS/

Konu   : Euro cinsinden tutarlar

 

İlgi: 22.11.2012 tarihli ve 10767 sayılı yazımız.  

 

İlgide kayıtlı yazımız ile Serbest Ticaret Anlaşmalarımıza taraf ülkelerin 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Euro hadlerine karşılık gelen ulusal para birimi tutarlarının yer aldığı tablonun bir örneği  iletilmiştir.

 

Söz konusu tablo bu kez, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Sırbistan  STA'sına yönelik olarak uygulanacak Euro hadlerine göre hazırlanmış olup, bir  örneği ilişikte yer almaktadır.

 

Diğer ülkelerden bildirimler alındığında bilahare iletilecektir.

 

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

 

Sevil KARACA

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

1 Ocak 2014 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK

EURO CİNSİNDEN TUTARLAR

 

 

 

Ülke

Para Birimi

Fatura Beyanı

(6000 euro)

Yolcu Beraberi  Eşya

(1200 euro)

Küçük Paketler

(500 euro)

Sırbistan

Dinar

687.600

137.520

57.300