Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Posta yoluyla gelen ilaç TASARRUFLU YAZI (14.11.2013/19702)

small_gum-logo(257).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı Sayı 19702
Yayım  Tarihi 14/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 14/11/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (14.11.2013/19702)
Posta yoluyla gelen ilaç

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Sayı   :  31775355-153.18-13

Konu    :  Posta yoluyla gelen ilaç

 

 

19702/14.11.2013

 

İlgide kayıtlı yazınız incelendi.

 

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 459 uncu  maddesinin birinci ve ikinci  fıkralarında,  posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat  ve aile ihtiyaçlarını  karşılayan ve benzeri eşya için Declaration en Douane'lerin gümrük  idaresince beyanname olarak kabul edileceği ve Declaration en Douane olmadan  gelen ve ticari nitelik arz etmeyen  eşya  içeren koliler için sözlü  beyan formu düzenleneceği belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, 2011/39 sayılı Genelgenin "İstisnalar"  bölümünün dördüncü maddesinde belirtilen şahsi tedavide kullanılmak üzere  posta yoluyla getirilen ilaçların, sağlık  kuruluşundan  alınan rapor, doktor raporu,  reçete ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak,  2009/15481  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 45 ve 62 nci maddeleri çerçevesinde işlem  yapılarak, Declaration en Douane ile teslimi; Declaration en  Douane  olmadan gelenlerin ise sözlü beyan formu düzenlenerek teslimi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini  rica ederim.

 

 

Filiz KARADEMİR

Bakan a.

Daire Başkanı