Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Takas isleminin zorunlu olarak kullanilmasi gereken hallerde KKDF muafiyeti TASARRUFLU YAZI (12.11.2013/19514)

small_gum-logo(258).jpg


Takas işleminin zorunlu olarak kullanılması gereken hallerde KKDF muafiyeti  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 19514
Yayım Tarihi 12/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 12/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (12.11.2013/19514)
Takas işleminin zorunlu olarak kullanılması gereken hallerde KKDF muafiyeti

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 Gümrükler  Genel Müdürlüğü


 

Sayı:85593407-156.06.60/3487


 

 

Konu:KKDF

 

12.11.2013*19514

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

 

Ilgi: 12/07/2013 tarihli ve IK-BŞK/126 sayılı yazımız

Ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Maliye Bakanlığından alınan 16.03.2009 tarihli ve 28591 sayılı yazıdakambiyo takibini kaldıran mevzuat değişikliği kapsamında özel takas işlemlerinin yürürlükten kaldırılmasıyla ortaya çıkan hukuki boşluk nedeniyle bu işlemlerin takibinin şuan itibariyle yapılamadığı dolayısıyla 88/12944 saylı Kararnameye ilişkin 6 Seri no.lu tebliğin 3 üncü maddesinin 12 numaralı bendinde yer alan istisnanın uygulanamayacağı belirtilmiştir.

Bakanlığımızca yayımlanan 28.06.2013-21 ve 03.11.2013-45 tarihli ve sayılı Genelgeler ile takas işleminin zorunlu olarak kullanılması gereken hallerde KKDF muafiyeti uygulanmasının usul ve esasları belirlenmiş ve takas işlemlerinin dış ticarette ihracatçıların kullanabileceği bir enstrüman olarak uygulanabilirliği sağlanmıştır

Bilgilerini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

DAĞIT1M

Ankara, Mersin, İzmir, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneklerine