Gümrükler Genel Müdürlügü: esyanin siniflandirilmasi GTIP - GENELGE (2013/47) 20.11.2013

Gümrükler Genel Müdürlügü: esyanin siniflandirilmasi GTIP - GENELGE (2013/47) 20.11.2013


eşyanın sınıflandırılması, GTİP - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/47
Yayım Tarihi 20/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 20/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0


GENELGE (2013/47)
Sınıflandırma

 

T.C.

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

  

 

Sayı : 26484290-10.06.01

 

Konu : Sınıflandırma

 

20.11.2013

 

GENELGE (2013/47)

 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin, genelge tarihi itibariyle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 

 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

 

Bakan a.

 

Müsteşar

 

 

 

DAĞITIM:

 

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 


 

Eşyanın  Özellikleri

Sınıflandırıldığı GTİP

Sınıflandırmanın Gerekçesi

Motor, aklarına  organı ve yükten oluşan mekanik servo sistemin hız, moment veya  pozisyon değişkenlerinden herhangi birinin bu değişkenle ilgili  verilen referans değerine uygun olarak hareket ettirilmesini  sağlayan ve gücünü yükselten elektronik eleman (servo sürücü)

85.37

Servo sürücüler  servomotorların hareketini kontrol eden elektronik hareketli  denetleyicilerdir.

Servo sürücünün  servo motor ile birlikte olması durumunda ürüne esas niteliğini  motor vermekte ve 85.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılması  gerekmektedir.

Servo sürücünün  elektrik transformatörü, redresör, invertör, konverter, endüktör  özelliklerinden en az birine sahip olması durumunda 85.04 tarife  pozisyonunun uygun alt açılımında sınıflandırılması gerekmekledir.

İçleri su veya  hava ile doldurulmuş hayvanları ve insan dışı yaratıkları tasvir  eden plastik/kauçuk oyuncaklar

9503.00.49

TGTCnde  9503.00.41 de yer alan "içleri doldurulmuş olanlar" ifadesinden  tamamen tekstil malzemesinden dikilmiş yada yumuşak malzeme ile  doldurulmuş "yumuşak oyuncakların anlaşılması gerekmektedir.

Oyuncağın içinin  doldurulmasında yumuşak malzeme olarak kumaş, plastik pelet,  fasulye, pamuk, sentetik lif, saman, ağaç yünü kullanılabilmekte,  sıvı ve gaz ürünler yumuşak malzeme olarak değerlendirilmemektedir.

Oyuncakların hem  içlerinin doldurulmuş olması hem de içerisinde oyuncağa ses ve  hareket kazandıran hoparlör, motor, kablo vs. gibi parçalar  bulunması halinde ağırlık olarak üstün olan malzemeye göre  değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

Dokumaya  elverişli maddelerden mamul fermuarlı takım elbise kılıfı (gamboç).

6307.90

Dokumaya  elverişli maddelerden giyimi eşyaları için kılıflar TGTC  İzahnamesinin 63.07 tarife pozisyonuna ilişkin açıklamalarında ismen  geçmektedir. Bu. pozisyondaki elbise kılıflarının elbise askıları  için üst kısmında deliği bulunmakta ve ürün dizaynı olarak başkaca  bir ürünü] taşıma özelliği bulunmamakta, sadece giyim eşyası için  kılıf görevini üstlenmektedir.

 

Kılıfın mamul  olduğu malzemenin] dokumaya elverişli maddeler dışında bir ürün  olması durumunda mamul olduğu malzemeye göre farklı tarife  pozisyonlarda (örneğin 39.26 tarife pozisyonu sınıflandırılması  mümkün bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan,  elbise muhafaza etme amacı dışında farklı ürünler taşımak amacıyla  da
kullanılabilen ve çanta formunda olan
ürünlerin 42.02 tarife pozisyonunda  seyahat çantası       olarak sınıflandırılması gerekmektedir.

 

 

             

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc