Elektronik defter tutma zorunlulugu getirilen mükelleflere iliskin açiklama - 02.12.2013

small_DUYURU(47).jpg


Maliye Bakanlığı - Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama-2013 -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Tarih 26/11/2013
Sayı VUK 67 / 2013-12
Kapsam
 

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin  açıklama

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 67

Konusu:Elektronik defter tutma zorunluluğu  getirilen mükelleflere ilişkin açıklama

Tarihi: 26.11.2013

Sayısı: VUK 67 / 2013-12

İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer 242  ve Mükerrer 257 nci maddesi.

1. Giriş

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik  defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında  açıklamalar bu sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

2. 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin  Elektronik Deftere Geçiş Süresi Hakkında Açıklamalar

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1.  bölümünde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin,  elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı (Elektronik defter  yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi  itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış  olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmelerinin zorunlu olduğu  ifade edilmiştir.

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre  kendilerine izin verilenler, www.edefter.gov.tr internet adresinde  duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık  dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve  saklamaya başlayacaklardır. Defterlerini elektronik defter biçiminde  tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında  tutamazlar. Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de  elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.

Elektronik defter uygulamasında defterler aylık dönemler  itibarıyla tutulacağından zorunluluk kapsamına giren mükellefler  2014 Aralık ayı içerisinde başvurmaları durumunda,  2014 Aralık  döneminin defterlerini aylık olarak oluşturamayacaklardır.

Buna göre 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan  mükelleflerden;

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde  başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,

b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce  başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce  elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014  Aralık ayı içerisinde,

elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

 

Duyurulur.

                      
   

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı