AB ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügü: A.TR,EUR.1,EUR/MED dolasim belgeleri ile diger mense ispat belgelerinin sonradan kontrol süreci - TASARRUFLU YAZI (04.11.2013/9569)

AB ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügü: A.TR,EUR.1,EUR/MED dolasim belgeleri ile diger mense ispat belgelerinin sonradan kontrol süreci - TASARRUFLU YAZI (04.11.2013/9569)


A.TR,EUR.1,EUR/MED dolaşım belgeleri   -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 9569
Yayım Tarihi 04/11/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 04/11/2013
Özet Resmi Gazete  Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (04.11.2013/9569)
A.TR,EUR.1,EUR/MED dolaşım belgeleri ile diğer menşe ispat belgelerinin sonradan kontrol süreci


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : 65604914-180.99

Konu   : Belgelerin postaya verilmesi

 

04.11.2013 - 9569

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Bilindiği  üzere,  AB  ile  Türkiye  arasında  Gümrük  Birliği  kapsamında  sanayi  ürünlerinin tercihli  ticaretinde  kullanılan  A.TR  dolaşım  belgelerinin  yanı  sıra,  ülkemizin  Serbest  Ticaret Anlaşması  yapmış  olduğu  ülkeler  ile  arasındaki  ticarette  eşyanın  tercihli  rejimden  yararlanmasını sağlayan  EUR.1,  EUR/MED  dolaşım  belgeleri  ile  diğer  menşe  ispat  belgelerinin  sonradan  kontrol süreci dış ticaretimiz ve dolayısı ile ulusal ekonomimiz için büyük önem arz etmektedir.

 

Bu itibarla, söz konusu belgelerin bağlantınız gümrük idarelerince sonradan kontrol  işleminin tamamlanıp ilgili kutucuğunun doldurulmasını müteakip önce Döküman Yönetim Sistemine taratılarak gönderilmesi, ardından takip eden işgünü içerisinde mutlaka postaya verilerek Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

 

Konuyla ilgili olarak, bağlantınız gümrük idarelerine gerekli talimatın verilmesi ve takibinin

sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Sevil KARACA

Daire Başkanı

 

 

 

DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc