AB ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügü: Dolasim ve Mense Belgeleri Sonradan Kontrol Subesi ve Karsilikli Idari Yardim Subesi görevleri hk. TASARRUFLU YAZI (15.11.2013 /10203)

small_gum-logo(262).jpg


A.TR,EUR.1,EUR/MED dolaşım belgeleri   -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 10203
Yayım Tarihi 15/11/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 15/11/2013
Özet Resmi Gazete  Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (15.11.2013 /10203)
Dolaşım ve Menşe Belgeleri Sonradan Kontrol Şubesi ve Karşılıklı İdari Yardım Şubesi görevleri hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 29980007- 724- 99

Konu : Bilgi Talebi

 

 

15.11.2013 / 10203

DAĞITIM

 

 

Malumları  olduğu  üzere;  03.06.2011  tarihli  ve  640  sayılı  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız hizmet birimlerinde meydana  gelen  değişiklikler  kapsamında,  aşağıda  yer  alan  konuların  AB  ve  Dış  İlişkiler  Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Bu çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla da Genel  Müdürlüğümüz  bünyesindeki,  Dolaşım  ve  Menşe  Belgeleri  Sonradan  Kontrol  Şubesi  ve Karşılıklı İdari Yardım Şubesi görevlendirilmiştir.

 

-Dolaşım ve Menşe Belgeleri Sonradan Kontrol Şubesinin görev alanına giren konular:

 

Menşe  belgelerinin  (EUR.1/EUR.MED  dolaşım  sertifikası,  fatura  beyanı/EUR.MED  fatura beyanı,  Form  A),  menşe  şahadetnamelerinin,  tercihsiz  menşe  kurallarına  ilişkin  sonradan  kontrolü, ülkemizin mevcut Serbest Ticaret Anlaşmalarına ek menşe protokollerinin sonradan kontrole ilişkin ilgili maddeleri,

 

A.TR  Dolaşım  Belgelerinin  sonradan  kontrol  işlemleri,  Türkiye-Avrupa  Topluluğu  Gümrük İşbirliği Komitesinin Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslara dair 1/2006 sayılı kararının 16. maddesi,

 

-Karşılıklı İdari Yardım Şubesinin görev alanına giren konular:

 

Kıymet  konusunda  (fatura,  beyanname,  konşimento,  CMR,  TIR  Karnesi  vb.  belgelerin kontrolü) yurtdışından gelen ve yurtdışına gönderilen bilgi taleplerine ilişkin işlemler; DGÖ'nün 1953 tarihli Karşılıklı İdari Yardıma İlişkin Tavsiye Kararı ile Nairobi Sözleşmesi, Türkiye -AB 1/95 sayılı Ortaklık  Konseyi  Kararının  7  No.lu  Ek’i,  Türkiye- EFTA  2000/4  sayılı  Ortak  Komite  Kararı  eki Protokol D, SELEC bünyesinde yer alan Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi  Anlaşması ve gümrük  alanında  imzalanmış  bulunan  karşılıklı  işbirliğine  yönelik  ikili  anlaşmalar  kapsamında yapılmaktadır.

 

Bundan  böyle,  yurt  dışına  gönderilen  bilgi  taleplerinde  bu  ayrım  gözetilerek  ve  yazıların konusuna göre ayrıştırılarak;

 

Karşılıklı  İdari  Yardım  Şubesinin  görev  alanına  giren  kıymete  (fatura,  beyanname,

konşimento,  CMR,  TIR  Karnesi  vb.  belgelerin  kontrolü)  ilişkin  yurt  dışı  araştırması  talebinde bulunulması durumunda, 16.02.2012 tarihli,  2012/1  sayılı Genelge uyarınca, Genelge ekinde yer alan Yurt  Dışına  Gönderilecek  Bilgi  Talep  Formu  doldurularak  talebin  Genel  Müdürlüğümüze gönderilmesi,

 

Dolaşım ve Menşe Belgeleri Sonradan Kontrol Şubesinin görev alanına giren konulara ilişkin yurt  dışı  araştırması  talebinde  bulunulması  durumunda  ise,  bu  konular  2012/1  sayılı  Genelge kapsamında  olmadığından,  Genelge  ekinde  yer  alan  Yurt  Dışına  Gönderilecek  Bilgi  Talep  Formu kullanılmadan talebin Genel Müdürlüğümüze ayrı bir yazıyla ve konu kısmında belirtilmek suretiyle gönderilmesi,

 

İşlemlerin hızlandırılması bakımından büyük önem arz etmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Yücel KARADİŞ

Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM

1) Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

2) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı