Gümrükler Genel Müdürlügü: Yolcu tasitlarinin geçici birakma veya terk taleplerinde baska gümrük idarelerine yönlendirilmemesi hk. TASARRUFLU YAZI (20.11.2013/20058)

small_gum-logo(265).jpg


Yolcu taşıtlarının geçici bırakma veya terk -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 20058
Yayım Tarihi 20/11/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 20/11/2013
Özet Resmi Gazete  Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (20.11.2013/20058)
Yolcu taşıtlarının geçici bırakma veya terk taleplerinde başka gümrük idarelerine yönlendirilmemesi hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 91193492-225.99.

 

Konu : Geçici Belge hk.

20.11.2013 / 20058

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza intikal eden çeşitli talep ve şikayetlerden; Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin (Seri No:1) 31 inci maddesi kapsamında işlem yapmak isteyen şahısların başvuru yaptıkları Gümrük İdarelerince, taleplerinin kabul edilmediği ve çeşitli nedenler öne sürülerek başka gümrük idarelerine yönlendirildiği anlaşılmaktadır.

 

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin Taşıtsız çıkacak şahıslar başlıklı 27 nci maddesinin ikinci fıkrası "(2) İlgilinin taşıtı gümrük denetimine bırakarak yurtdışına çıkmak istemesi hâlinde taşıt herhangi bir gümrük gözetimine bırakılabilir. Ancak, gümrük idaresinin taşıtı muhafaza altına alacak yerinin bulunmaması hâlinde, taşıtın teslim edileceği tüzel kişiliğe sahip resmi veya özel kuruluşlardan taşıtın kendilerinde muhafaza edileceğine ve kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınmak suretiyle gümrük gözetimi altında uygun bulunacak yerlere konularak çıkışlarına izin verilir. İlgilinin pasaportuna gerekli meşruhat verilerek bilgisayar kayıtlarından taşıtın giriş kaydı kapatılır." hükmüne amirdir.

 

Bu kapsamda, geçici bırakma ve terk işlemlerinin yukarıda belirtilen Tebliğ hükmü doğrultusunda yapılması ve geçici bırakma veya terk taleplerinde ilgililerin başka gümrük idarelerine yönlendirilmemesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Cenap AŞCI

 

Genel Müdür V.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine