Gümrük ve Ticaret Bakanligi: NCTS sisteminden verilecek transit beyannameleri ile diger transit beyannamelerinde esya kodunun kaç haneli olmasi gerektigi hk. TASARRUFLU YAZI (22.11.2013/20326)

small_gum-logo(269).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 20326
Yayım Tarihi 22/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 22/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (22.11.2013/20326)
NCTS sisteminden verilecek transit beyannameleri ile diğer transit beyannamelerinde eşya kodunun kaç haneli olması gerektiği hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :74428289-120.01.02 S 02-05

Konu   :NCTS -Eşya Kodu

 

22.11.2013 / 20326

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Genel Müdürlüğünüze intikal eden çeşitli talep ve olaylardan NCTS sisteminden verilecek transit beyannameleri ile diğer transit beyannamelerinde eşya kodunun kaç haneli olması gerektiği hususlarında tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

Ortak transit rejimine geçiş sonrasında Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme neticesinde yapılan düzenlemeler ile açılacak transit beyanlarında 33 nolu kutuda (Eşya Kodu);

1) Ortak transit rejiminde;

- Ortak Transit Sözleşmesi Ek I, İlave I’de yer alan yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın asgari 6'lı gümrük tarife alt pozisyonundan,

- Diğer eşyanın da asgari 6'lı gümrük tarife alt pozisyonundan beyan edilmesi;

2)  Ulusal transit rejiminde;

- Gümrük Yönetmeliği Ek-33’te yer alan "Riskli Eşya"nın asgari 6'lı gümrük tarife alt pozisyonundan beyan edilmesi, ayrıca Gümrük Yönetmeliği Ek-33'te yer alan 5601.22.10.00.11 GTİP'indeki "Sigara filtresi" cinsi eşya için sistemde 6 haneli 5601.22 alt pozisyonu girildiğinde 12 haneli GTİP girilmesinin sistem tarafından zorunlu hale getirilmesi,

- Diğer eşyanın ise yine asgari 6'lı gümrük tarife alt pozisyonundan beyan edilmesi,

3-) Ayrıca ulusal ve ortak transit rejimlerinde firmalarca istenilmesi halinde eşyanın sistemde 12'li GTİP'e kadar beyan edilmesi,

Yönünde NCTS sisteminde gerekli değişikler yapılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilmesini rica ederim.

 

Sefa EKİN

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine